Restauratie

Bij restauratie wordt het oude glas uit het lood gehaald en opnieuw in het lood gezet. Kapot glas wordt vervangen door nieuw glas dat qua structuur en tint zo veel mogelijk lijkt op het oude glas. Daarna wordt het paneel gesoldeerd en gekit. Door het kitten wordt het paneel waterdicht.

Afhankelijk van de staat van het lood kunnen wij ook een paneel met een kapot ruitje repareren.